Interní kontrola

Všechny prostředky, hmotné a nehmotné, které mohou být použity k zajištění splnění stanovených cílů.


Internal Control

All the means, tangible and intangible that can be employed or used to ensure that established objectives are met.

Použito v metodice