Kaskádový test volání

Test určený k ověření měny seznamů kontaktů a procesů, kterými jsou udržovány.


Call Tree Cascade Test

A test designed to validate the currency of contact lists and the processes by which they are maintained.

Použito v metodice