Kompetence

Kompetence znamená schopnost aplikovat znalosti a dovednosti pro dosažení zamýšlených výsledků. Byť kompetentní znamená mít znalosti a dovednosti, které potřebujete, a vědět, jak je aplikovat. Být kompetentní znamená, že víte, jak dělat svou práci.


Competence

Competence means being able to apply knowledge and skill to achieve intended results. Being competent means having the knowledge and skill that you need and knowing how to apply it. Being competent means that you know how to do your job.

Použito v metodice