Kontext rizika

Prostředí, v němž existují rizika. To může být rozděleno do strategického kontextu, jako je vztah mezi organizací a vnějším podnikatelským prostředím a organizační kontext, jako jsou cíle, schopnosti, zdroje, kultura a strategie.


Risk Context

The environment in which risks exist. This can be broken down into the strategic context such as the relationship between the organisation and the external business environment, and the organisational context such as goals, objectives, capabilities, resources, culture and strategies.

Použito v metodice