Kontrolní cvičení

Metoda použitá k provádění dokončeného plánu obnovy po katastrofě. Tento typ cvičení slouží k určení, zda jsou informace v plánu (např. telefonní čísla, příručky, vybavení) přesné a aktuální.


Checklist Exercise

A method used to exercise a completed disaster recovery plan. This type of exercise is used to determine if the information in the plan (e.g., phone numbers, manuals, equipment) is accurate and current.

Použito v metodice