Kontrolní prostředí

Celý systém kontrol, finanční a jiný, stanovený správní radou a vedením, aby mohl účinně a účinně provádět podnikání organizace v souladu se stanovenými cíli a cíli organizace.
Také zajistit dodržování zákonů a předpisů, zajistit ochranu organizace a zajistit spolehlivost informací o hospodaření a finančních informací.


Control Environment

The whole system of controls, financial and otherwise, established by a Board and management in order to carry on an organisation’s business in an effective and efficient manner, in line with the organisation’s established objectives and goals.
Also there to ensure compliance with laws and regulations, to safeguard an organisation’s assets and to ensure the reliability of management and financial information.

Použito v metodice