Koordinátor pro zotavení po havárii

Koordinátor IT pro obnovu po katastrofách řídí činnosti IT reakce na katastrofy / krizové řízení v souladu s havarijním plánem IT a pomáhá zajistit a koordinovat školení o připravenosti na katastrofy s ohledem na informační technologie organizace a pomáhá zajistit kontinuitu provozu.


Disaster Recovery Co-ordinator

The IT Disaster Recovery Coordinator directs IT disaster response/crisis management activities in compliance with the IT emergency plan and helps provide and coordinate disaster preparedness training with respect to the organization’s information technologies, helping ensure business continuity.

Použito v metodice