Kritický

Obvykle se aplikuje na zdroj nebo proces, který musí být v co nejkratší době v době kontinuity provozu I / C.


Critical

Usually applied to a resource or process that must be kept going (as soon as possible) at time of a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice