Kritický dodavatel

Při pohledu zpět v logistickém procesu (v proudu) výrobku nebo služby, jakýkoli dodavatel, který by mohl způsobit narušení nebo výpadek kritických funkcí organizace, jak je dokumentováno v BIA. Kritickým dodavatelem může být kdekoli v procesu logistického zadávání klíčových obchodních funkcí zákazníka.


Critical Supplier

Looking back in the logistical process (upstream) of a product or service, any supplier that could cause a disruption or outage to the organization’s critical functions as documented in the BIA. A critical supplier could be anywhere in the logistical input process of the customer’s critical business function.

Použito v metodice