Kritický zákazník

Při pohledu dopředu v logistickém procesu (v proudu) výrobku nebo služby je každý spotřebitel, který by měl kritickou obchodní funkci, ovlivněn narušením nebo výpadkem kritických funkcí zákazníka, jak je dokumentováno v BIA. Kritickým zákazníkem může být kdekoli v logistickém výstupním procesu obchodní funkce.


Critical Customer

Looking forward in the logistical process (downstream) of a product or service, any consumer that would have a critical business function impacted by a disruption or outage to the customer’s critical functions as documented in the BIA. A critical customer could be anywhere in the logistical output process of a business function.

Použito v metodice