Krizový plán

Jasně definovaný a zdokumentovaný akční plán pro použití v době krize. Plán bude obvykle zahrnovat všechny klíčové pracovníky, zdroje, služby a činnosti potřebné pro implementaci a řízení procesu krizového řízení.


Crisis Plan

A clearly defined and documented plan of action for use at the time of a crisis. Typically a plan will cover all the key personnel, resources, services and actions required to implement and manage the Crisis Management process.

Použito v metodice