Kvantitativní hodnocení

Forma hodnocení, která analyzuje skutečné počty a hodnoty. Tento typ metodiky obvykle používá matematické a statistické techniky a modelování.


Quantitative Assessment

A form of assessment that analyses the actual numbers and values involved. This type of methodology typically applies mathematical and statistical techniques and modeling.

Použito v metodice