LBC

Úroveň kontinuity činnosti

Minimální úroveň kontinuity služeb a nebo produktů, které jsou pro organizaci nebo průmysl přijatelné pro dosažení obchodních cílů, které mohou být ovlivněny nebo diktovány regulací nebo legislativou.


LBC

Level of Business Continuity

The minimum level of business continuity of services and/or products that is acceptable to the organisation or industry to achieve its business objectives that may be influenced or dictated by regulation or legislation.

Použito v metodice