Lidské hrozby

Možné narušení operací vyplývajících z lidských akcí, které byly zjištěny během hodnocení rizik (např. Nespokojený zaměstnanec, terorismus, vydírání, práce, nepokoje).


Human Threats

Possible disruptions in operations resulting from human actions as identified during the risk assessment (e.g., disgruntled employee, terrorism, blackmail, job actions, riots).

Použito v metodice