Média

Zprávy o zprávách zpráv, včetně televize, rozhlasu, internetu, e-mailu a novin.


Media

News reporting function including TV, radio, internet, e-mail and newspapers.

Použito v metodice