Monitorování

Monitorovat prostředky k určení stavu aktivity, procesu nebo systému. Abyste zjistili stav, možná budete muset dohlížet a neustále kontrolovat a kriticky sledovat činnost, proces nebo systém, který je monitorován.


Monitoring

To monitor means to determine the status of an activity, process, or system. In order to ascertain status, you may need to supervise and to continually check and critically observe the activity, process, or system that is being monitored.

Použito v metodice