MTPD

Maximální přípustná doba narušení

Maximální přípustná odstávka. Podle normy ISO 22301 termíny maximální přijatelné výpadky a maximální přípustné období narušení znamenají totéž a jsou definovány přesně stejnými slovy.


MTPD

Maximum tolerable period of disruption

Maximum acceptable outage. According to ISO 22301, the terms maximum acceptable outage and maximum tolerable period of disruption mean the same thing and are defined using exactly the same words.

Použito v metodice