N + 1

Strategie tolerantní k chybám, která zahrnuje více systémů nebo komponent chráněných jedním zálohovacím systémem nebo komponentou. (Vztah mnoho k jednomu).


N + 1

A fault tolerant strategy that includes multiple systems or components protected by one backup system or component. (Many-to-one relationship).

Použito v metodice