Nadbytek

Z hlediska lidských zdrojů může být redundance použito pro poskytování delegátů nebo náhradníků pro klíčové zaměstnance nebo členy týmu BCM / Crisis Management Team.


Redundancy

In human resource terms, redundancy can be used to mean the provision of delegates or alternates for key employees or BCM  / Crisis Management Team members.

Použito v metodice