Nekonformita

Nekonformita je nedodržení nebo nesplnění požadavku. Požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost. Může být uvedena nebo předpokládána organizací nebo jejími zainteresovanými stranami.


Nonconformity

Nonconformity is a nonfulfilment or failure to meet a requirement. A requirement is a need, expectation, or obligation. It can be stated or implied by an organization or its interested parties.

Použito v metodice