Neočekávaná ztráta

Nejhorší případ finanční ztráty nebo dopady, které může podnik vzniknout v důsledku určité ztráty E / I / C nebo rizika. Neočekávaná ztráta se vypočítá jako očekávaná ztráta plus potenciální nepříznivá volatilita v této hodnotě. To lze považovat za nejhorší finanční ztrátu, které by mohlo dojít během jednoho roku v příštích 20 letech.


Unexpected Loss

The worst case financial loss or impact that a business could incur due to a particular loss E/I/C or risk. The unexpected loss is calculated as the expected loss plus the potential adverse volatility in this value. It can be thought of as the worst financial loss that could occur in a year over the next 20 years.

Použito v metodice