Nevyhnutelné riziko

Možnost, že určitá lidská činnost nebo přirozená událost bude mít nepříznivý vliv na aktivum (aktivy) organizace a která nemůže být spravována nebo převedena.


Inherent Risk

The possibility that some human activity or natural event will have an adverse affect on the asset(s) of an organisation and which cannot be managed or transferred away.

Použito v metodice