Nouzové služby

Obvykle se odkazuje na státní služby policie, požáru a ambulance.


Emergency Services

Usually refers to the civil services of Police, Fire and Ambulance.

Použito v metodice