Obchodní aktivity

Skupina činností / procesů prováděných organizací za účelem výroby výrobku a nebo služby a nebo za účelem dosažení společného cíle.


Business Activity

A group of activities/processes undertaken by an organisation to produce a product and/or service and/or in pursuit of a common goal.

Použito v metodice