Obchodní kritický bod

Poslední okamžik, kdy si podnik může dovolit být bez kritické aktivity nebo závislosti.


Business Critical Point

The latest moment at which the business can afford to be without a Mission Critical Activity or dependency.

Použito v metodice