Období zotavení

Časové období mezi katastrofou a návrat k normálním funkcím, během nichž je plán obnovy po havárii použit.


Recovery Period

The time period between a disaster and a return to normal functions, during which the disaster recovery plan is employed.

Použito v metodice