Objektivní

Cílem je výsledek, který chcete dosáhnout. Cíle mohou být optimálně strategické, taktické nebo funkční a mohou se uplatňovat na celou organizaci nebo na systém, proces, projekt, produkt nebo službu. Avariety slov mohou být použity k vyjádření cílů. Ty zahrnují slova jako cíl, účel nebo zamýšlený výsledek.


Objective

An objective is a result you wish to achieve. Objectives can bestrategic, tactical, or operational and can apply to an organization as a whole or to a system, process, project, product, or service. Avariety of words can be used to express objectives. These includewords like target, aim, goal, purpose, or intended outcome.

Použito v metodice