Obnova dat

Obnova počítačových souborů ze zálohovacího média k obnovení programů a výrobních dat do stavu, který existoval v době poslední bezpečné zálohy.


Data Recovery

The restoration of computer files from backup media to restore programs and production data to the state that existed at the time of the last safe backup.

Použito v metodice