Obnova obchodní jednotky

Součást Business Continuity, která se konkrétně zabývá obnovením klíčové funkce nebo oddělení v případě katastrofy.


Business Unit Recovery

A component of Business Continuity which deals specifically with the recovery of a key function or department in the event of a disaster.

Použito v metodice