Obnova ztráty

Finanční ztráty způsobené ztrátou E / I / C, které mohou být v budoucnu získány, např. prostřednictvím pojištění nebo soudního sporu.


Recoverable Loss

Financial losses due to a loss E/I/C that may be reclaimed in the future, e.g. through insurance or litigation.

Použito v metodice