Obnovení

Provádění kroků umožňujících obnovu a kontinuitu činností kritické činnosti organizace a nebo jejich závislostí bezprostředně po kontinuitě činnosti E / I / C.


Resumption

The implementation of steps to enable the recovery and continuity of an organisation’s Mission Critical Activities and/or their dependencies immediately following a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice