Očekávaná ztráta

Průměrná finanční ztráta nebo dopad, který lze očekávat u určité události ztráty nebo rizika. Vypočítává se na základě zkušeností a informací z minulosti. Obvykle se uvádí jako průměrná ztráta za určité časové období, např. předpokládaná ztráta na částku za rok.


Expected Loss

The average financial loss or impact that can be anticipated for a particular loss event or risk. It is calculated based on experience and past information. It is normally given as the average loss amount over a specified period of time e.g. the expected amount loss per year.

Použito v metodice