Odezva

Reakce na kontinuitu provozu E / I / C za účelem posouzení požadované úrovně kontejnmentu a kontrolní činnosti.


Response

The reaction to a Business Continuity E/I/C in order to assess the level of containment and control activity required.

Použito v metodice