Odhad rizika

Celkový proces identifikace, analýzy a hodnocení rizik.


Risk Assessment

The overall process of risk identification, analysis and evaluation.

Použito v metodice