Odmítnutí přístupu

Neschopnost organizace získat přístup k normálnímu pracovnímu prostředí a nebo ji zabírat. Obvykle jsou uloženy a řízeny nouzovými a / nebo zákonnými službami.


Denial of Access

The inability of a organisation to access and/or occupy its normal working environment. Usually imposed and controlled by the Emergency and/or Statutory Services.

Použito v metodice