Odolnost

Schopnost organizace, personálu, systému, sítě, činnosti nebo procesu absorbovat dopad přerušení, přerušení a nebo ztráty podniku a nadále poskytovat minimální přijatelnou úroveň služeb.


Resilience

The ability of an organisation, staff, system, network, activity or process to absorb the impact of a business interruption, disruption and/or loss and continue to provide a minimum acceptable level of service.

Použito v metodice