Odstraňování rizik

Informované rozhodnutí nezahrnovat rizikovou situaci.


Risk Avoidance

An informed decision not to become involved in a risk situation.

Použito v metodice