Okno obnovení

Cílem doby zotavení (RTO) je cílené časové období a úroveň služby, v rámci které musí být po katastrofě (nebo přerušení) obnoven obchodní proces, aby se zabránilo nepřijatelným důsledkům spojeným s přerušením kontinuity provozu.


Recovery Window

The recovery time objective (RTO) is the targeted duration of time and a service level within which a business process must be restored after a disaster (or disruption) in order to avoid unacceptable consequences associated with a break in business continuity.

Použito v metodice