Operační cvičení

Cvičení je jakýkoli proces, který organizace používá k posouzení, praxi nebo zlepšení výkonu. Cvičení lze využít k školení personálu, k improvizaci, k posílení komunikace a koordinace, k identifikaci rozdílů mezi zdroji a příležitostem ke zvyšování výkonnosti ak validaci politik, plánů, postupů a dohod.


Operational Exercise

An exercise is any process that an organization uses to assess, practice, or improve performance. Exercises can be used to train personnel, to practice improvisation, to enhance communication and coordination, to identify resource gaps and performance improvement opportunities, and to validate policies, plans, procedures, and agreements.

Použito v metodice