Operační risk

Riziko, že nedostatky v informačních systémech nebo interních kontrolách povedou k neočekávané ztrátě. Riziko je spojeno s lidskou chybou, poruchami systému a nedostatečnými postupy a kontrolami.


Operational Risk

The risk that deficiencies in information systems or internal controls will result in unexpected loss. The risk is associated with human error, system failures and inadequate procedures and controls.

Použito v metodice