Oprava

Korekce je jakákoli akce, která je podniknuta k odstranění neshody. Opravy však neřeší příčiny.

Při použití na produkty mohou opravy zahrnovat přepracování produktů, přepracování, přepracování, přiřazení k jinému použití nebo jednoduše jejich zničení.


Correction

A correction is any action that is taken to eliminate a nonconformity. However, corrections do not address causes.

When applied to products, corrections can include reworking products, reprocessing them, regrading them, assigning them to a different use, or simply destroying them.

Použito v metodice