Organizace

Podle normy ISO 22301 může být organizací jedna osoba nebo skupina, která dosahuje svých cílů tím, že používá své vlastní funkce, odpovědnosti, pravomoci a vztahy.

Organizací může být společnost, společnost, podnik, firma, partnerství, charita, instituce nebo autorita. Může být založen nebo nezapsaný do obchodního rejstříku a může být buď soukromý nebo veřejný.

Může to být také jedna ovládací jednotka, která je součástí větší jednotky. Ovládací jednotka však musí mít své vlastní funkce a správu, aby mohla být počítána jako organizace.


Organization

According to ISO 22301, an organization can be a single person or a group that achieves its objectives by using its own functions, responsibilities, authorities, and relationships.

An organization can be a company, corporation, enterprise, firm, partnership, charity, institution, or authority. It can be either incorporated or unincorporated and can be either privately or publicly owned.

It can also be a single operating unit that is part of a larger entity. However, an operating unit must have its own functions and administration in order to count as an organization.

Použito v metodice