Outsourcing

Přenos podnikatelských funkcí k nezávislému (internímu a nebo externímu) dodavateli třetí strany.


Outsourcing

The transfer of business functions to an independent (internal and/or external) third party supplier.

Použito v metodice