Ověřovací skript

Soubor postupů v rámci plánu nepřetržitého provozu za účelem ověření řádné funkce systému nebo procesu před jeho návratem do výrobní operace.


Validation Script

A set of procedures within the Business Continuity Plan to validate the proper function of a system or process before returning it to production operation.

Použito v metodice