Ovládání úrovně 2

Dohodnutý termín civilních nouzových služeb pro taktickou kontrolu.


Level 2 Control

The agreed civil Emergency Services term for Tactical Control.

Použito v metodice