Personál

Personál jsou lidé, kteří pracují pro organizaci a pod její kontrolou. Zahrnují zaměstnance na plný, částečný úvazek a dočasné zaměstnance, jakož i agenturní pracovníky.


Personnel

Personnel are people working for and under the control of an organization. They include employees, part-time and temporary staff members, as well as agency workers.

Použito v metodice