Plán nouzové reakce

Dokumentovaný plán, který se obvykle zabývá okamžitou reakcí na nouzovou situaci.


Emergency Response Plan

A documented plan usually addressing the immediate reaction and response to an emergency situation.

Použito v metodice