Plán obnovy

Plán kontinuity činnosti nebo Plán BC zahrnuje jasně definované a zdokumentované postupy a informace pro použití v případě katastrofy.


Recovery Plan

A Business Continuity Plan or BC Plan comprises of clearly defined and documented procedures and information for use when a disaster occurs.

Použito v metodice