Plánování kontinuity služeb

Proces, který se používá ke zmírnění, rozvíjení a dokumentování postupů, které umožňují organizaci obnovit kritické služby po přerušení podnikání.


Service Continuity Planning

A process used to mitigate, develop, and document procedures that enable an organization to recover critical services after a business interruption.

Použito v metodice