Plánování obnovy technologie

Proces plánování a psaní postupů zaměřených na obnovu IT a telekomunikačních komponent pro kritické aktivity mise a / nebo jejich závislostí.


Technology Recovery Planning

The process of planning for and writing procedures to address recovery of the IT and telecommunications components for the Mission Critical Activities and/or their dependencies.

Použito v metodice